Ota yhteyttä / Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Nimi *
Nimi

48 Fredrikinkatu
Helsinki, , 00101
Finland

+358 9 686 9220

toimintamalli.jpg

Toimintamalli

Menestys. Lisäarvo. Aktiivisuus.

 

53

tehtyä sijoitusta

17%

Liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu

100+

Yritysostoa

22%

Internal rate of return

 
 

 

Toimintatapa

Helmet osallistuu aktiivisesti kohdeyritystensä toimintaan. Pääasiallisesti Helmet osallistuu yrityksen toimintaan strategisella tasolla, mutta tarpeen vaatiessa Helmet tukee ja konsultoi johtoa myös operatiivisissa asioissa.

Pääasiallisen lisäarvon Helmet tuo strategisessa osaamisessaan sekä yrityskauppojen ja erilaisten rahoitusratkaisujen läpiviennissä. Hallitus- ja työvaliokuntatyöskentelyyn osallistumalla Helmet tuottaa yritykselle parhaan mahdollisen arvonnousun.

Yritysten rahoittamisessa Helmet käyttää oman pääoman lisäksi vierasta pääomaa. Oman pääoman ehtoinen rahoitus jaetaan usein osakepääomaan sekä pääomalainaan.

 

 

Teollinen osaaminen

Helmetin tiimillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus usealta eri teollisuuden alalta ja lukuisista yrityksistä, joissa he ovat toimineet eri kokoisten yritysten johdossa ja moninaisissa liiketoiminnan johtotehtävissä. Lisäksi tiimin jäsenillä on runsaasti kokemusta erilaista yritysjärjestelyistä sekä Suomessa että ulkomailla. Tuskin tulee vastaan tilannetta, joka olisi uusi.

Helmet tuo mukanaan jokaiseen sijoituskohteeseensa kokeneen tiimin, joka osallistuu aktiivisesti yrityksen hallitus- ja työvaliokuntatyöskentelyyn sekä on aina käytettävissä yritysjohdon apuna. Tukea on tarjolla uusien mahdollisuuksien ja  mahdollisten ongelmatilanteiden kohdalla, joita muutoksiin ja kasvuun aina  liittyy. Helmet on aktiivinen ja osallistuva omistaja ja jokaisessa kohteessa on mukana kolme Helmetin edustajaa, jotka valitaan aina kunkin yrityksen toimialan ja tilanteen mukaan. Aktiivisen tiimin lisäksi koko Helmetin organisaatio ja laaja yhteistyöverkosto on käytettävissä kohdeyrityksen tarpeisiin. Vain oikeanlaisella osaamisella varmistetaan kannattava kehitys, kasvu ja yrityksen arvonnousu – teollinen kokemus tasoittaa tietä ja nopeuttaa tavoitteiden saavuttamista.

Track record

Helmet on historiansa aikana sijoittanut kohdeyrityksiinsä yli 180 miljoonaa euroa. Sijoituskohteita on tänä aikana ollut 53 joista 14 on tällä hetkellä aktiivisia. Sijoitusten keskimääräinen arvonnousu on tällä hetkellä 22 %.

Helmet Capitalin omistuksen aikana kohdeyritysten liikevaihdot ovat nousseet keskimäärin 17 % vuodessa. Tämä yhdistettynä kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen tuottaa maksimaalisen arvonnousun niin sijoittajille, yrittäjille kuin myös yrityksen johdolle.