Ota yhteyttä / Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Nimi *
Nimi

48 Fredrikinkatu
Helsinki, , 00101
Finland

+358 9 686 9220

Ajankohtaista

Tiedotteita ja uutisia

Wise Group ostaa kotkalaisen Sähkökuva Oy:n

Erik Ahnger

Wise Group Finland Oy on allekirjoittanut 11.1.2016 sopimuksen, jolla yhtiö hankkii kotkalaisen Sähkökuva Oy:n koko osakekannan. Kauppa vahvistaa Wise Groupin sähkösuunnittelua ja -konsultointia.

”Ostoksen myötä saamme nyt myös Kymen alueelle vahvan taloteknisen kokonaistarjonnan. LVI-asiantuntijoidemme rinnalle tulee kokenut 10 hengen sähkösuunnittelun asiantuntijaryhmä. Nyt pystymme tarjoamaan alueellisesti koko talotekniikan, mikä on ollut strateginen tavoitteemme,” Wise Groupin toimitusjohtaja Aki Puska toteaa.

Sähkökuva Oy on vuonna 1988 perustettu, vahvan ammattitaidon omaava sähköalan suunnittelu- ja konsulttitoimisto. Vakiintunut ja monipuolinen asiakaskenttä sekä uusien palvelumuotojen kehittäminen ovat varmistaneet yritykselle vahvan aseman eteläisen Suomen sähkösuunnittelumarkkinoilla.

Sähkökuvan kaikki 10 asiantuntijaa jatkavat vanhoina työntekijöinä nykyisissä tehtävissään. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Keijo Kuvaja. Kaupan myötä Sähkökuvan omistajat Keijo Kuvaja, Jorma Hämäläinen ja Seppo Puhakka tulevat Wise Groupin osakkaiksi.

Sekä yrityskaupoilla että orgaanisesti kasvanut Wise Group kuuluu viiden suurimman talonrakennussektorin asiantuntijapalveluja tarjoavan yrityksen joukkoon Suomessa. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 17 % ylittäen 30 milj. euroa ja vahva kasvu jatkuu myös vuonna 2016.

 Lisätietoja

Aki Puska, toimitusjohtaja, Wise Group Finland Oy

puh. 040 568 3490 tai aki.puska@wisegroup.fi

 

Keijo Kuvaja, toimitusjohtaja, Sähkökuva Oy

puh. 0500 559 633 tai keijo.kuvaja@sahkokuva.fi

Helmet Business Mentors Oy | Fredrikinkatu 48 A, 11. krs. 00100 HELSINKI | Tel. +358 9 686 9220 | Fa

Destia myy mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalvelunsa Mitta Oy:lle

Erik Ahnger

Destia Group Oyj

Pörssitiedote 23.11.2015, 9:00 (CET +1)

 Destia Oy ja Mitta Oy allekirjoittivat tänään sopimuksen liiketoimintakaupasta, jolla Destian mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalvelut siirtyvät oululaiselle mittauksiin, kartoituksiin ja laserkeilauksiin erikoistuneelle Mitta Oy:lle. Destia kirjaa kaupasta myyntivoiton, jolla on positiivinen vaikutus yhtiön vuoden 2015 liikevoittoon. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen 31.12.2015. Destia muuttaa liiketoimintakaupan johdosta markkinaohjeistustaan vuodelle 2015.

 Mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalvelut-liiketoimintojen yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto vuonna 2014 oli noin 6 miljoonaa euroa. Mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalveluissa työskentelee noin 100 henkilöä, jotka siirtyvät Mitta Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

”Strategiamme mukaisesti keskitymme ydinliiketoimintojemme vahvistamiseen ja kasvuun valituilla liiketoiminta-alueilla. Mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalveluista luopuminen selkeyttää liiketoimintaportfoliotamme, ja vahvistaa tasettamme luoden paremmat edellytykset ydinliiketoimintojemme kehittämiseen ja kasvuun. Mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalvelujen ammattilaisemme vahvistavat Mitta Oy:n asemaa alan vahvana suomalaisena osaajana, ja saavat paremmat kehitysmahdollisuudet uudessa omistuksessa”, kertoo Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen.

 Yhtiöt ovat allekirjoittaneet myös yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Mitta Oy tarjoaa jatkossa Destialle mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalveluja.

 ”Liiketoimintakauppa vahvistaa kykyämme palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin koko valtakunnan laajuisesti. Mittaus- ja geopalveluiden teknologinen muutos on ollut viime vuosina erittäin nopeaa ja Suomen johtavana toimijana panostamme jatkuvasti henkilöstömme osaamisen kehittämiseen, mikä edelleen parantaa myös asiakkaidemme kilpailukykyä”, toteaa Mitta Oy:n toimitusjohtaja Jari Lappi.

DESTIA GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Destia Group Oyj, toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000

Mitta Oy, toimitusjohtaja Jari Lappi, p. 043 2111 600

 

Destia:

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Destian liikevaihto oli yli 430 miljoonaa euroa vuonna 2014. Osaajia meillä on noin 1 500.

Mitta:

Mitta on suomalainen kansainvälisesti toimiva mittausalan konsulttiyhtiö, joka toimii rakentamisen arvoketjussa. Mitta on Suomessa markkinajohtaja, jonka toimialat ovat mittaus, geolaboratorio, kairaus sekä ympäristö- ja energiapalvelut.

 Yhtiön liikevaihto oli 12,5 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja palveluksessamme on noin 125 alan huippuammattilaista.

 

Helmet Business Mentors Oy | Fredrikinkatu 48 A, 11. krs. 00100 HELSINKI | Tel. +358 9 686 922

Wise Group ostaa Insta Sainio Oy:n Turusta

Erik Ahnger

Wise Group Finland Oy on allekirjoittanut 30.10.2015 sopimuksen, jolla yhtiö hankkii turkulaisen Insto Sainio Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa laajentaa Wise Groupin palvelutarjontaa uudelle toiminta-alueelle. Wise Group on kaupan myötä läsnä 11 merkittävässä kaupungissa.

Insto Sainio Oy:n palveluksessa olevat 17 talotekniikan asiantuntijaa jatkavat vanhoina työntekijöinä nykyisissä tehtävissään. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Pasi Sainio. Yhtiön myyjät Pasi Sainio, Seppo Suominen ja Janne Mäki tulevat kaupan myötä Wise Groupin osakkaiksi.

”Kaupan myötä kykenemme yhdessä tarjoamaan nykyisille ja uusille asiakkaillemme kokonaissuunnittelu- ja konsulttipalveluja, joille on ollut jatkuvaa kysyntää. Tämä antaa meille myös mahdollisuuden palkata uusia asiantuntijoita mielenkiintoisiin työtehtäviin,” Wise Groupin toimitusjohtaja Aki Puska toteaa.

Wise Group Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita uudis- ja korjauskohteisiin Suomessa ja Baltian maissa. Wise Group kuuluu talonrakennussektorin kuuden suurimman asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen joukkoon Suomessa. Sen pro forma -liikevaihto vuonna 2015 tulee olemaan noin 30 M€. Yritys työllistää 350 suunnittelun ja rakennuttamisen ammattilaista Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Tampereella ja Turussa.

Yrityksen omistavat Helmet Business Mentors Oy:n ja Consilium Corporate Finance Oy:n keräämä kotimainen sijoittajaryhmä sekä toimiva johto, jonka omistusosuus yrityksestä on 34 %.

Insto Sainio Oy on Turun alueen suurimpia talotekniikkasuunnitteluun erikoistuneista yrityksistä. Yhtiön liikevaihto on n. 1,5 M€. Yhtiön toimialoina ovat kaiken tyyppisten rakennusten LVI-suunnittelu, sähkösuunnittelu ja näiden valvontapalvelut sekä uudis- että korjauskohteisiin. Yhtiö on perustettu vuonna 2005. Yritys on kasvanut talotekniikkasuunnittelun osalta voimakkaasti viime vuodet.

Lisätietoja: 

Aki Puska, toimitusjohtaja, Wise Group Finland Oy

p. 040 568 3490 tai aki.puska@wisegroup.fi

Pasi Sainio, toimitusjohtaja, Insto Sainio Oy

p. 040 550 6159 tai pasi.sainio@instosainio.fi

Helmet Business Mentors Oy | Fredrikinkatu 48 A, 11. krs. 00100 HELSINKI | Tel. +358 9 6

Maailman ensimmäinen automatisoitu sellun jakelukeskus Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalle

Erik Ahnger

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Pesmel ovat allekirjoittaneet sopimuksen selluvaraston toimittamisesta Äänekoskelle valmistuvaan biotuotetehtaaseen. Varasto toteutetaan uudentyyppisellä TransBale- jakelukeskuskonseptilla. Täydessä käytössä se tulee olemaan vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Toimitettavassa konseptissa tehtaan koko 1,3 miljoonan tonnin tuotanto ajetaan jakelukeskukseen, joka puskuroi, lajittelee ja jakelee selluyksiköt eri kuljetuksiin. Toimitus on lajiaan ensimmäinen maailmassa.

TransBale-konseptia on kehitetty yhteistyössä Metsä Fibren kanssa puolentoista vuoden ajan. Automaattisen jakelukeskuksen ytimenä on korkeavarasto, jonka kaksi hyllystöhissiä toimivat automaattirobotin tavoin. Järjestelmä puskuroi ja lajittelee yksiköt tuotelajien ja asiakastilausten mukaan sekä ohjaa kaiken lähetystoiminnan. Jakelukeskus toimii kiinteänä osana logistista ketjua, jossa pääjakelukanavia on kolme. Noin 800 000 tonnia sellua kuljetetaan vientiyksikköinä junalla Vuosaaren satamaan, 400 000 tonnia junilla ja rekoilla suoraan asiakkaille ja loput 100 000 tonnia jalostetaan tehdasalueen eri yksiköissä.

Valitun teknologian yhtenä etuna on joustavuus. Portaattomasti säätyvän lajittelukapasiteetin ansiosta tuotannon esilajittelua tai varastotilojen allokointia ei tarvitse tehdä. Tämä mahdollistaa optimaalisen tilankäytön riippumatta siitä, paljonko eri sellulajeja tuotetaan. Jakelukeskuksen kokonaiskapasiteetti on 25 000 tonnia alle 3 000 neliön alueella. ”Tutkimme jo esisuunnitteluvaiheessa uusia ratkaisuja ja TransBale-konseptin käsittelykyky ja varastointitehokkuus vakuuttivat meidät”, Metsä Fibren projektijohtaja Timo Merikallio kertoo.  

Laitteiden lisäksi toimitus sisältää laajan WMS-tietojärjestelmän, joka hoitaa jakelukeskuksen varastonhallinnan sekä lähetys- ja lastaustoiminnot. WMS-tietojärjestelmä on liitetty sekä tuotannon automaatiojärjestelmään että tehtaan SAP-järjestelmään, joista saatavien tuote- ja lähetystietojen perusteella se ohjaa automatisoidut junien ja rekkojen lähetys- ja lastaustoiminnot. Automaattisessa lastauksessa rekka lastataan viidessä minuutissa ja vastaavasti 22 vaunun ja 1 400 tonnin juna kolmessa tunnissa. Lastaustehokkuuden lisäksi automaation avulla minimoidaan työturvallisuusriskit sekä laite- ja tuotevauriot.

 ”Kaltaisellemme teknologiayhtiölle uusien konseptien kehittäminen on elintärkeää. Tämän projektin myötä pääsemme laajentamaan teknologiaamme uudelle business-alueelle. Tästä saamme kiittää Metsä Fibren ihmisiä, jotka olivat ennakkoluulottomasti mukana projektin alusta saakka” sanoo Pesmelin toimitusjohtaja Tony Leikas.

 

 Lisätietoja:

Tony Leikas, toimitusjohtaja, Pesmel Oy

puh. 020 700 9710, email: tony.leikas@pesmel.com

 

Pesmel on johtava kansainvälinen materiaalinkäsittelyn asiantuntija, jonka täysautomaattiset käsittely-, pakkaus- ja varastointijärjestelmät tehostavat tehtaiden sisäistä logistiikkaa ja ylläpitävät tuotteen laadun.

Lähes neljän vuosikymmenen aikana Pesmel on toimittanut yli 400 käsittely- ja pakkausprojektia ja noin 150 varastojärjestelmää. Yrityksessä työskentelee yli 150 osaajaa, joista Suomessa noin 100.

Lue lisää www.pesmel.com

Helmet Business Mentors Oy | Fredrikinkatu 48 A, 11. krs. 00100 HELSINKI | Tel. +358 9 686

Wise Group ostaa Helimäki Akustikot Oy:n

Erik Ahnger

Wise Group Finland Oy on 26.6.2015 allekirjoittanut sopimuksen, jolla yhtiö hankkii Helimäki Akustikot Oy:n koko osakekannan. Kaikki yhtiön 15 työntekijää jatkavat nykyisissä tehtävissään. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Heikki Helimäki. Yhtiön pääomistajat Heikki Helimäki ja Saara Helimäki tulevat Wise Groupin osakkaiksi.

Wise Group Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita uudis- ja korjauskohteisiin Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa. Wise Group kuuluu talonrakennussektorin viiden suurimman asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen joukkoon Suomessa. Sen pro forma -liikevaihto vuonna 2014 oli 27,5 M€. Yritys työllistää noin 335 suunnittelun ja rakennuttamisen ammattilaista Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Tampereella sekä Pietarissa. Yrityksen omistavat Helmet Business Mentors Oy:n ja Consilium Corporate Finance Oy:n keräämä kotimainen sijoittajaryhmä sekä toimiva johto, jonka omistusosuus yrityksestä on 34 %.

 Helimäki Akustikot Oy on erikoistunut akustiikkapalveluihin tarjoten laaja-alaista akustiikkaosaamista erilaisten rakennuskohteiden suunnitteluun ja suunnitteluprosessin kaikkiin vaiheisiin. Tavallisimmat kohteet ovat kouluja, kirjastoja, sairaaloita, erilaisia esitystiloja, kaupallisia tiloja ja asuinrakennuksia. Palveluihin kuuluvat mm. huoneakustiset selvitykset, ilma- ja askelääneneristysmittaukset, äänitaso- ja äänitehotasomittaukset, tärinämittaukset sekä rakenteiden ja tuoteosien akustisten ominaisuuksien mittaukset laboratoriossa. Akustiikkaosaamista hyödynnetään sekä korjaus -että uudiskohteissa.

Lisäksi yhtiö toteuttaa erilaisia mallinnuspalveluja mm. tie- ja raideliikenteelle, teollisuusmelulle sekä sisätilojen akustiikalle akustisesti vaativissa kohteissa. Yhtiöllä on Suomen ainoana yksityisenä akustiikka-alan toimijana käytössään akkreditoitu ilmaääneneristysmittauslaboratorio (FINAS T260).

 Lisätietoja

Aki Puska, toimitusjohtaja, Wise Group Finland Oy

puh. 040 568 3490 tai aki.puska@wisegroup.fi 

Heikki Helimäki, toimitusjohtaja, Helimäki Akustikot Oy

puh. 040 540 6402 tai heikki.helimaki@helimaki.fi

Helmet Business Mentors Oy | Fredrikinkatu 48 A, 11. krs. 00100 HELSINKI | 

Mittausalan kasvuyritys Mitta Oy laajentaa omistuspohjaansa

Erik Ahnger

Helmet Business Mentors Oy:n kokoama sijoittajaryhmä yhdessä yhtiön toimivan johdon kanssa on 12.5.2015 hankkinut Mitta Oy:n koko osakekannan omistukseensa. Mitta Oy:n aikaisempi omistaja Jari Lappi jatkaa yhtiön toimitusjohtajana sekä emoyhtiön merkittävänä vähemmistöosakkaana. 

Mitta-konserniin kuuluu emoyhtiö Mitta Oy ja tämän järjestelyn jälkeen 100 % omistamat tytäryhtiöt Infrakat Oy, Oulun Geolaboratorio Oy ja Keski-Suomen Mittauspalvelu Oy. Konsernin liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 120 henkilöä. 

Mitta – konsernin juuret ulottuvat vuoteen 1989 ja sen pääkonttori sijaitsee Oulussa. Mitta on mittauksiin, kartoituksiin ja laserkeilauksiin erikoistunut asiantuntijayritys. Yrityksen päätoimialat ovat talon-, tien- ja ratarakentamisen yhteydessä tehtävät mittaukset ja kartoitukset, vesistömittaukset sekä laboratoriopalvelut. 

Yrityksen liiketoiminta on kasvanut vahvasti ja tasaisesti viimeiset kymmenen vuotta ja yritys on pystynyt pitämään kasvusta huolimatta kannattavuutensa hyvällä tasolla. Kasvun edellytyksenä on ollut laitekehitysten tuoma palvelujen monipuolistuminen ja mittaustekniikan jatkuvasti kasvava tarve. 

”Helmetin mukaantulon myötä luomme tukevamman pohjan tulevaa kasvua ajatellen ja vahvistamme asemaamme alan edelläkävijänä. Kasvustrategian tavoitteena tulee olemaan kokonaispalvelutarjonnan vahvistaminen sekä orgaanisesti että yritysostoin”; sanoo Jari Lappi, toimitusjohtaja Mitta Oy

”Mitta on erinomainen esimerkki hyvin hoidetusta ja ison kasvupotentiaalin omaavasta pk-yrityksestä. Sillä on laaja-alaista ja vahvaa osaamista sekä kyky luoda uusia palveluita laajalle asiakaskunnalle ”; sanoo Timo Hyvönen, partner, Helmet Capital. 

Lisätietoa

- Mitta Oy, toimitusjohtaja, Jari Lappi, puh. 043 211 1600 

 - Helmet Capital, partner, Timo Hyvönen, puh. 040 097 5838, www.helmetcapital.fi 

 Mitta Oy on vuonna 1989 perustettu oululainen mittauksiin, kartoituksiin ja laserkeilauksiin erikoistunut yritys. Mitta Oy on tuhansien vaativien hankkeidensa kautta vahvistanut asemaansa Suomen johtavana mittausyrityksenä. Yritys toimii lähinnä Suomessa, mutta toiminta on yhä kasvavassa määrin kansainvälistä. Mitta Oy työllistää 80 alan ammattilaista ja sen toimipaikat sijaitsevat Oulussa, Torniossa, Vantaalla ja Lahdessa. www.mitta.fi 

Keski-Suomen Mittauspalvelu Oy on Jämsänkoskelainen mittauspalveluiden asiantuntijayritys. Vuonna 2012 perustettu yritys on erikoistunut etenkin ratarakentamisen mittauksiin ja muihin palveluihin, kuten rakennusmittauksiin, tunneleiden mittauksiin ja laserkeilauksiin, maastomalleihin ja kaapelikartoitukseen. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Jämsänkoskella ja yritys työllistää 12 työntekijää. www.ksmittaus.fi 

Oulun Geolaboratorio Oy on vuonna 1989 perustettu riippumaton maa-, kiviaines- ja asfalttilaboratorio. Oulun Geolaboratorio Oy omistaa 45 % Geopudas Oy:stä, joka on erikoistunut mm. sora-alueiden otto-suunnitelmiin ja katselmuksiin. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Oulussa ja yritys työllistää 8 työntekijää. www.geolab.fi 

Infrakat Oy, perustettu 1998 osaksi Kemijoki Oy:tä, on asiantuntijaorganisaatio, jonka ydinliiketoiminta koostuu patoturvallisuuteen, maaperätutkimukseen, uomankartoitukseen ja vesistömittauksiin liittyvien tutkimus- ja suunnittelupalveluiden myynnistä. Yrityksen toimipaikat sijaitsevat Rovaniemellä, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Vuotsossa. Yritys työllistää 29 työntekijää. www.infrakat.fi  

Helmet Business Mentors Oy | Fredrikinkatu 48 A, 11. krs. 00100 HELSINKI | T

Wise Group ostaa LVI-Cad Oy:n Lahdesta

Erik Ahnger

Wise Group Finland Oy on allekirjoittanut 30.4.2015 sopimuksen, jolla yhtiö hankkii lahtelaisen LVI-Cad Oy:n koko osakekannan. Yhtiön kymmenen talotekniikan asiantuntijaa jatkavat vanhoina työntekijöinä nykyisissä tehtävissään. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Visa Silvennoinen. Yhtiön myyjät Visa Silvennoinen ja Jyri Pirhonen tulevat kaupan myötä Wise Groupin osakkaiksi. 

Wise Group Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita uudis- ja korjauskohteisiin Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa. Wise Group kuuluu talonrakennussektorin kuuden suurimman asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen joukkoon Suomessa. Sen pro forma -liikevaihto vuonna 2014 oli 27,5 M€. Yritys työllistää noin 320 suunnittelun ja rakennuttamisen ammattilaista Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Tampereella sekä Pietarissa. Yrityksen omistavat Helmet Business Mentors Oy:n ja Consilium Corporate Finance Oy:n keräämä kotimainen sijoittajaryhmä sekä toimiva johto, jonka omistusosuus yrityksestä on 34 %.

 LVI-Cad Oy on erikoistunut asuntokohteiden LVI-tekniikkaan. Toimialoina ovat rakennuksen LVI-suunnittelu ja -valvonta sekä muut toimialan asiantuntijatehtävät. Yhtiö on perustettu vuonna 1973. Yrityskauppa laajentaa Wise Groupin palvelutarjontaa uudelle toiminta-alueelle. Wise Groupista tulee kaupan myötä Suomen suurin asuntokohteiden teknistä suunnittelupalvelua tarjoava yhtiö. Tekninen suunnittelu sisältää rakennesuunnittelun, LVI-suunnittelun ja sähkösuunnittelun

 Lisätietoja:

Aki Puska, toimitusjohtaja, Wise Group Finland Oy

puh. 040 568 3490 tai aki.puska@wisegroup.fi

 

Visa Silvennoinen, toimitusjohtaja, LVI-Cad Oy

puh. 040 770 7633 tai visa.silvennoinen@lvicad.fi

 

Helmet Business Mentors Oy | Fredrikinkatu 48 A, 11. krs. 00100 HELSINKI | Tel. +358

Kotipizzan mainos- ja infonäyttöratkaisun toimittajaksi Seasam Digital

Erik Ahnger

Mainos- ja infonäyttöjen avulla (digital signage) voidaan tehokkaasti viestiä asiakkaille siellä, missä asiakkaat ovat. Digital signage -järjestelmä koostuu näytöistä sekä niistä ohjaavista laitteista ja ohjelmistosta. Näyttöjen sisältöä voidaan verkon yli päivittää milloin vain ja viestejä on mahdollista kohdentaa monipuolisesti niin ajankohdan kuin kohderyhmänkin mukaan.

Kotipizza-ravintoloissa näyttöjen avulla esitetään menu-hinnasto sekä viestitään asiakkaille ajankohtaisista teemoista ravintolassa. Järjestelmä on päätetty uudistaa ja Kotipizza on valinnut Seasam Digitalin seuraavan sukupolven digital signage -järjestelmänsä toimittajaksi. Uusi järjestelmä asennetaan lähes 300 ravintolaan ja se sisältää yli 1 000 digitaalista näyttöä. Kaikki Kotipizza-ravintolat saavat uuden järjestelmän kesään 2016 mennessä.

Info- ja mainosnäyttöjen käyttö yrityksissä on murrosvaiheessa. Kotipizzan hankinta on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa ns. ensimmäisen sukupolven ratkaisu korvataan uudella ja kehittyneemmällä ratkaisulla. Käyttökokemusten karttuessa etenkin näyttöjä ohjaavalle ohjelmistolle asetetaan uusia vaatimuksia. Yhä nopeampi toimintaympäristö vaatii ohjelmistolta etenkin helppokäyttöisyyttä ja kykyä kehittää näytöillä tehtävän viestinnän sisältöä entistä tuloksellisemmaksi.

”Ketjujohdon tehtävänä on luoda ravintolayrittäjillemme mahdollisimman hyvät edellytykset kehittää ja kasvattaa omaa liiketoimintaa ja luoda ravintoloistamme elämyksellisiä kohtaamispaikkoja. Digitaalinen ajassa ja hetkessä mukana elävä hinnastoja kampanjaratkaisu on sitä parhaimmillaan. Olemme jo vuosia hyödyntäneet digitaalisuutta ravintoloissamme ja nyt halusimme seuraavan sukupolven järjestelmän toimittajaksi luotettavaksi todetun kumppanin, jolla on selkeät referenssit laajoista valtakunnallisista toteutuksista. Näin varmistamme, että myös käyttöönotto ja asennukset sujuvat jouhevasti ilman liiallisia katkoksia liiketoimintaan”, sanoo hankkeen kilpailutuksesta vastannut Kotipizzan operatiivinen johtaja Olli Väätäinen.

”Ohjelmiston ohella huolella valmisteltu ja toteutettu käyttöönotto on toimivan digital signage -järjestelmän perusta. Seasamilla on pitkä historia merkittävistä asennusprojekteista Suomessa ja Kotipizzan laaja kokonaisuus on luontevaa jatkoa tällä osaalueella. Lisäksi on ilo todeta, että pitkä panostuksemme kotimaiseen ohjelmistotuotantoon kantaa hedelmää ja sekä suomenkielisyyttä että helppokäyttöisyyttä arvostetaan myös kokeneiden digital signage -käyttäjien keskuudessa”, jatkaa Seasam Digitalin toimitusjohtaja Manu Mesimäki.

Nyt solmittu sopimus mahdollistaa myös toiminnan kehittämisen analytiikan avulla. Ns. älykäs digital signage -ratkaisu tuottaa jatkuvasti tietoa, jonka avulla voidaan kehittää viestien huomaamista näytöillä ja saada tätä kautta yhä parempaa tuottoa tehdylle investoinnille. Analytiikan kautta saatava tieto auttaa myös mm. ketjun markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehittämisessä ”Laadukkaaseen ja vastuulliseen toimintaan kuuluu myös asiakaskokemusta tukeva viestintä. Monikanavaisessa toimintaympäristössä asiakkaamme odottavat ajantasaista ja relevanttia viestintää, jota voidaan kehittää analytiikan avulla. Seasamin järjestelmä tarjoaa myös tähän erinomaiset mahdollisuudet”, sanoo Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Tervanen.

 Lisätietoja:

Seasam Digital Oy

Toimitusjohtaja Manu Mesimäki, puh. 050 388 1000, manu.mesimaki@seasam.com

Seasam Digital on Suomen johtava digital signage -alan yritys. Yhtiö tuottaa digitaalisten informaatio- ja mainosnäyttöjen operointipalveluita sekä kehittää innovatiivisia tiedonkeruu- ja analysointiratkaisuja. Yrityksen päätuote on suomalainen Seasam Mainoseditori -ohjelmisto ja yritys on puitesopimustoimittaja lukuisille merkittäville vähittäis- ja erikoiskaupan ketjuille, ravintolaketjuille, kauppakeskuksille, areenoille ja messukeskuksille.  Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli noin 2,2 M€ .

Lisätietoja yrityksestä: www.seasam.com

Kotipizza Group Oyj

Toimitusjohtaja Tommi Tervanen, puh. 0207 716 743, tommi.tervanen@kotipizzagroup.com

Kotipizza Oyj

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla on tällä hetkellä 261 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti vuonna 2014 oli 70,2 miljoonaa euroa. Yli 99 prosenttia Suomen Kotipizza-ravintoloista on franchising-periaatteella toimivia itsenäisten franchising-yrittäjien johtamia ravintoloita. Franchising-yrittäjä saa käyttöönsä testatun ja kannattavan liikeidean sekä valmiin tuotteen ja tuotemerkin, ketjun tietotaidon ja muut yhteistyön edut.

Lisätietoja yrityksestä: www.kotipizza.fi

Kotipizza Group Oyj

Kotipizza Group -yhtiöihin kuuluvat Helsinki Foodstock ja Kotipizza Oyj. Kotipizza Groupin pääomistajia ovat Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot.

Helmet Business Mentors Oy | Fredrikinkatu 48 A, 11. krs. 00100 HELSINKI | Tel. +358 9 686 9220 | Fa