Ota yhteyttä / Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Nimi *
Nimi

48 Fredrikinkatu
Helsinki, , 00101
Finland

+358 9 686 9220

Ajankohtaista

Tiedotteita ja uutisia

Mitta köper Geotek Oy

Emmi Rakkola

Mitta Oy har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Geotek Oy. Den förvärvade verksamheten omfattar geoteknik, mätning och geolaboratorium, vars omsättning uppgår till ca 3 miljoner euro och sysselsätter 31 experter. Som en del av arrangemanget har verksamheten, som omfattar konsulttjänster och sysselsätter 12 personer gått över till Sitowise Oy.

Tidigare aktieägare i Geotek var Sitowise Oy 46%, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 46% och personal 8%.

Mitta-koncernen, Nordens ledande konsultföretag inom mätning, har fortsatt att växa kraftigt och omsättningen förväntas stiga till över 35 miljoner euro år 2018. Mitta-koncernen omsatte 28 miljoner euro år 2017.

Förvärvet av Geotek ökar Mittas resurser särskilt i Helsingforsregionen samt breddar serviceutbudet framför allt inom miljötjänster.

”Geotek har under sin långa historia lyckats bygga upp ett starkt kunnande inom branschen och förvärvet ger oss också fler möjligheter att utveckla vår verksamhet”; – Jari Lappi, vd, Mitta Oy.

”Detta arrangemang förbättrar förutsättningarna att vidareutveckla både undersökningstjänster och konsulttjänster då båda enheterna nu blir en del av kraftigt växande bolag som har dessa tjänster som sin huvudverksamhet”; – Aino Sihvola, vd, Geotek Oy

Ytterligare information

Mitta Oy, vd Jari Lappi, tel. 043 2111 600

Geotek Oy, vd Aino Sihvola, tel. 040 594 1383

Mitta-koncernen är grundat år 1989 och är ett finskt internationellt konsultbolag inom mätningsbranschen som verkar i byggandets värdekedja. Mitta är marknadsledare i Norden. Bolagets affärsområden är mätning, geolaboratorium, geotekniska undersökningar samt miljö- och energitjänster. Mitta sysselsätter nästan 400 specialister på över 30 orter runtom i Finland och Sverige. www.mitta.fi

Geotek Oy är en ingenjörsbyrå grundad 1965 som är specialiserad på undersökning av jord, berggrund och vattenområden. Bolaget är verksamt i hela Finland och har kontor i Esbo och Klaukkala. Bolagets omsättning uppgick år 2017 till 4,3 miljoner euro och undersökningstjänster sysselsatte 31 personer och konsulttjänster 12 personer. www.geotek.fi