Ota yhteyttä / Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Nimi *
Nimi

48 Fredrikinkatu
Helsinki, , 00101
Finland

+358 9 686 9220

Ajankohtaista

Tiedotteita ja uutisia

OTSO Metsäpalvelujen liiketoimintakauppa vahvistunut

Camilla Schwenson

Suomen metsäkeskuksen johtokunta on perjantaina 2.9.2016 hyväksynyt Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön OTSO Metsäpalvelujen liiketoimintakaupan. Myyjä ja ostaja ovat allekirjoittaneet kauppakirjan tänään. Liiketoimintakauppa korvaa Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen perustettavaksi suunnitellun yhtiön, joka oli tarkoitettu välivaiheeksi yrityksen siirtämiseksi yksityisille markkinoille. Uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.10.2016.

Osana OTSO Metsäpalvelujen yhtiöittämisprosessia maa- ja metsätalousministeriö selvitti vaihtoehdot kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun saavuttamiseksi. Selvitystyön lopputuloksena on päädytty liiketoiminnan myyntiin. Tavoitteena on ollut, että OTSO:n toiminta jatkuu vahvana valtakunnallisena metsäpalvelujen tarjoajana ja markkinoiden tasapainottajana. Tämä on hyvä ratkaisu OTSO:lle ja sen henkilöstölle ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet vastata kasvavien metsäpalvelumarkkinoiden vaatimuksiin.

OTSO Metsäpalvelujen toiminnan jatkamista yhtiömuodossa on valmisteltu kuluvana vuonna aktiivisesti OTSO:n, Maa- ja metsätalousministeriön, johtokunnan ja Valtioneuvoston kanslian yhteistyönä. Toimintaa on sopeutettu ja kehitetty suunnitelmallisesti tavoitteena hyvät lähtökohdat itsenäisenä yhtiönä toimimiselle.

Uuden perustettavan yhtiön pääomistaja on sijoitusyhtiö Helmet Business Mentors Oy ja osaomistajana on toimiva johto. Liiketoimintajohtajana jatkaa Kari Lundell. Liiketoimintaan kuuluvat henkilöt siirtyvät uuteen yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön aloittaessa toimintansa.

Helmet Business Mentors Oyon suomalainen listaamattomien kasvuyritysten omistusjärjestelyihin ja teolliseen kehittämiseen erikoistunut pääomasijoitusyhtiö. Rahastojen lisäksi Helmetin sijoittajina on joukko kotimaisia ja ulkomaisia ammattimaisesti sijoittavia yksityishenkilöitä, vakuutusyhtiöitä ja muita instituutioita.

OTSO:n yhtiöittämisen taustalla on laki Suomen metsäkeskuksesta. Suomen metsäkeskuksen liiketoiminnat eriytettiin vuoden 2012 alussa omaksi yksiköksi, joka on tarjonnut metsäpalveluja OTSO Metsäpalvelut nimellä vuoden 2013 marraskuusta lähtien. Nyt toteutettu liiketoimintakauppa saattaa tämän lakisääteisen eriyttämisvelvoitteen päätökseen.

Lisätietoja:

Leena Tenhola, johtokunnan puheenjohtaja

Suomen metsäkeskus - Otso Metsäpalvelut

puh 029 531 2448, leena.tenhola@mavi.fi

 

Kari Lundell, iiketoimintajohtaja

OTSO Metsäpalvelut

 puh 040 713 1046, kari.lundell@otso.fi