Ota yhteyttä / Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Nimi *
Nimi

48 Fredrikinkatu
Helsinki, , 00101
Finland

+358 9 686 9220

Ajankohtaista

Tiedotteita ja uutisia

Turvakolmio Oy laajentaa omistuspohjaansa

Erik Ahnger


Turvakolmio Oy:n uudeksi pääomistajaksi on 29.4.2016 toteutetussa järjestelyssä tullut Helmet Business Mentors Oy:n edustama sijoittajaryhmä. Turvakolmion vanhat omistajat jatkavat yhtiön vähemmistöosakkaina. Järjestely ei vaikuta Turvakolmion henkilöstön asemaan eikä yhtiön asiakassitoumuksiin. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Security MBA Timo Lehtinen.

”Turvakolmio on viime vuodet kasvanut erittäin voimakkaasti. Kasvu on ollut puhtaasti orgaanista ’kassalla kasvamista’. Helmet –järjestelyn mahdollistama pääomittaminen sekä Helmetin mukanaan tuomat verkostot ja liiketoimintaosaaminen luovat erinomaiset edellytykset tulevien vuosien entistäkin nopeammalle kasvulle, sanoo Turvakolmion toimitusjohtaja Timo Lehtinen. ”Tarkoituksemme on kehittyä alan merkittävimmäksi toimijaksi sekä tuoda uusia palvelutuotteita- ja ratkaisuja alan konservatiiviseen tarjoamaan, ” Lehtinen jatkaa. ”Järjestely mahdollistaa tulevaisuudessa myös yritysostot,” lisää Lehtinen.

Helmet uskoo turvatekniikka-alan kasvuun ja markkinoilla on paljon liikehdintää myös yrityskauppojen suhteen. Järjestelmäurakoinnin ja erityisesti järjestelmäintegroinnin huippuosaajalla on odotettavissa hyvät kasvunäkymät. ”Turvakolmio on hyvin hoidettu yritys vaikuttavilla projektireferensseillä. Vahva tuoteportfolio ja innovatiivinen asenne muutoin konservatiivisella alalla tulee mahdollistamaan kannattavan jatkuvan kasvun. Helmetin mukaantulon tarkoituksena on tuoda lisää voimaa yrityksen kasvustrategialle, nykyisten asiakkuuksien syventämiseen sekä uusien asiakassuhteiden luomiseen”, sanoo hallituksen puheenjohtaja ja Helmetin partneri Pentti Kulmala.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Lehtinen, puh. 040 521 4555
Hallituksen puheenjohtaja Pentti Kulmala, puh. 0400 321 554

 
Turvakolmio Oy on vuonna 1993 perustettu turva-alan yritys, joka on turvatekniikan järjestelmäurakoinnin ja –integroinnin huippuosaaja. Turvakolmio toimittaa kaikkia sähköisiä turvallisuusteknisiä järjestelmiä koko Suomessa, painopisteenä Etelä-Suomi. Kaiken Turvakolmion liiketoiminnan perustana on korkein mahdollinen ammattitaito ja luotettavuus. Vuonna 2015 Turvakolmio Oy:n liikevaihto oli noin 5 Me ja henkilöstön määrä 34.

Turvakolmio Oy:llä on käytössään Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä TU –turvaurakoitsijasertifikaatti. TU –sertifiointi on FINAS:n akkreditoima ja täyttää sertifiointistandardin SFS-EN ISO/IEC 17065, Tuotteiden, prosessien ja palveluiden sertifiointivaatimukset.  Turvakolmio on myös Turvatekniikan Keskuksen rekisteröimä paloilmoitinliike.
 

Helmet Business Mentors Oy | Fredrikinkatu 48 A, 11. krs. 00100 HELSINKI | Tel. +358 9 686 9220 | Fax +35