Ota yhteyttä / Contact Us

Use the form on the right to contact us.

Nimi *
Nimi

48 Fredrikinkatu
Helsinki, , 00101
Finland

+358 9 686 9220

Ajankohtaista

Tiedotteita ja uutisia

Mittausalan kasvuyritys Mitta Oy laajentaa omistuspohjaansa

Erik Ahnger

Helmet Business Mentors Oy:n kokoama sijoittajaryhmä yhdessä yhtiön toimivan johdon kanssa on 12.5.2015 hankkinut Mitta Oy:n koko osakekannan omistukseensa. Mitta Oy:n aikaisempi omistaja Jari Lappi jatkaa yhtiön toimitusjohtajana sekä emoyhtiön merkittävänä vähemmistöosakkaana. 

Mitta-konserniin kuuluu emoyhtiö Mitta Oy ja tämän järjestelyn jälkeen 100 % omistamat tytäryhtiöt Infrakat Oy, Oulun Geolaboratorio Oy ja Keski-Suomen Mittauspalvelu Oy. Konsernin liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 120 henkilöä. 

Mitta – konsernin juuret ulottuvat vuoteen 1989 ja sen pääkonttori sijaitsee Oulussa. Mitta on mittauksiin, kartoituksiin ja laserkeilauksiin erikoistunut asiantuntijayritys. Yrityksen päätoimialat ovat talon-, tien- ja ratarakentamisen yhteydessä tehtävät mittaukset ja kartoitukset, vesistömittaukset sekä laboratoriopalvelut. 

Yrityksen liiketoiminta on kasvanut vahvasti ja tasaisesti viimeiset kymmenen vuotta ja yritys on pystynyt pitämään kasvusta huolimatta kannattavuutensa hyvällä tasolla. Kasvun edellytyksenä on ollut laitekehitysten tuoma palvelujen monipuolistuminen ja mittaustekniikan jatkuvasti kasvava tarve. 

”Helmetin mukaantulon myötä luomme tukevamman pohjan tulevaa kasvua ajatellen ja vahvistamme asemaamme alan edelläkävijänä. Kasvustrategian tavoitteena tulee olemaan kokonaispalvelutarjonnan vahvistaminen sekä orgaanisesti että yritysostoin”; sanoo Jari Lappi, toimitusjohtaja Mitta Oy

”Mitta on erinomainen esimerkki hyvin hoidetusta ja ison kasvupotentiaalin omaavasta pk-yrityksestä. Sillä on laaja-alaista ja vahvaa osaamista sekä kyky luoda uusia palveluita laajalle asiakaskunnalle ”; sanoo Timo Hyvönen, partner, Helmet Capital. 

Lisätietoa

- Mitta Oy, toimitusjohtaja, Jari Lappi, puh. 043 211 1600 

 - Helmet Capital, partner, Timo Hyvönen, puh. 040 097 5838, www.helmetcapital.fi 

 Mitta Oy on vuonna 1989 perustettu oululainen mittauksiin, kartoituksiin ja laserkeilauksiin erikoistunut yritys. Mitta Oy on tuhansien vaativien hankkeidensa kautta vahvistanut asemaansa Suomen johtavana mittausyrityksenä. Yritys toimii lähinnä Suomessa, mutta toiminta on yhä kasvavassa määrin kansainvälistä. Mitta Oy työllistää 80 alan ammattilaista ja sen toimipaikat sijaitsevat Oulussa, Torniossa, Vantaalla ja Lahdessa. www.mitta.fi 

Keski-Suomen Mittauspalvelu Oy on Jämsänkoskelainen mittauspalveluiden asiantuntijayritys. Vuonna 2012 perustettu yritys on erikoistunut etenkin ratarakentamisen mittauksiin ja muihin palveluihin, kuten rakennusmittauksiin, tunneleiden mittauksiin ja laserkeilauksiin, maastomalleihin ja kaapelikartoitukseen. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Jämsänkoskella ja yritys työllistää 12 työntekijää. www.ksmittaus.fi 

Oulun Geolaboratorio Oy on vuonna 1989 perustettu riippumaton maa-, kiviaines- ja asfalttilaboratorio. Oulun Geolaboratorio Oy omistaa 45 % Geopudas Oy:stä, joka on erikoistunut mm. sora-alueiden otto-suunnitelmiin ja katselmuksiin. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Oulussa ja yritys työllistää 8 työntekijää. www.geolab.fi 

Infrakat Oy, perustettu 1998 osaksi Kemijoki Oy:tä, on asiantuntijaorganisaatio, jonka ydinliiketoiminta koostuu patoturvallisuuteen, maaperätutkimukseen, uomankartoitukseen ja vesistömittauksiin liittyvien tutkimus- ja suunnittelupalveluiden myynnistä. Yrityksen toimipaikat sijaitsevat Rovaniemellä, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Vuotsossa. Yritys työllistää 29 työntekijää. www.infrakat.fi  

Helmet Business Mentors Oy | Fredrikinkatu 48 A, 11. krs. 00100 HELSINKI | T